Teyit nereye?

Hareketler ve ekosistemlerin üzerimizde bıraktığı iz

 • Ekolojik hareket, iklim hareketi
 • Açık kaynak hareketi
 • Çözüm gazeteciliği, yavaş gazetecilik ve veri gazeteciliği
 • Feminizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi
 • Sosyal inovasyon, sosyal fayda ve sürdürülebilirlik trendleri
 • Mülteci hakları hareketi
 • Küresel Amaçlar İçin İşbirliği (Sustainable Development Goals)
 • Küçülme (degrowth), sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisi
 • Bilgi ekosistemi > medya ekosistemi > teyitçilik ekosistemi. Kendimizi öncelikle bu ekosistemlerin başat aktörlerinden biri olarak görüyoruz.
 • İçerik ekosistemi > yayıncılık ekosistemi > gazetecilik ekosistemi. Bu ekosistemlerle yakınlığımız olduğuna inanıyoruz.
 • Sosyal inovasyon ekosistemi > sosyal girişimcilik + sivil toplum. Özellikle sosyal girişimcilik ekosistemi için ilham verici bir örnek olduğumuzu biliyoruz.
 • Yaratıcı endüstriler ekosistemi, eğitim ekosistemi, araştırma ekosistemi, girişimcilik ekosistemi, dijital teknolojiler ekosistemi, inovasyon (+Ar-Ge) ekosistemi ve veri bilimi ekosistemi. Zaman zaman yollarımızın kesiştiği, beslendiğimiz ekosistemler.

Bilgi ekosistemine nasıl giderim? Teyit bu ekosistemin neresine düşer?

 • Teyit ekibinin ekosisteme dair farkındalığı sahiden yüksek. Kimin nasıl bir işlevi yerine getirdiğini seziyor ve anlıyoruz. Diğer aktörlerden nasıl etkilendiğimizi ve onları nasıl etkilediğimizi biliyoruz. Habitatın ayakta kalabilmesi için, nereye yakınlaşmamız, nereden uzak durmamız gerektiğini, dengeyi bulmak için hangi işlevleri üstlenmemiz gerektiğini öğreniyoruz.
 • Ekosistemin mevcut halinde, Teyit birden fazla rol ve sorumluluk üstleniyor. Ekibimiz, sürdürdüğü faaliyetlerden hareketle Teyit’i ekosistem içinde, ilham verici bir örnek olmak, bilgi üretmek, deneyler yapmak, dijital deneyimler yaratmak, farklı aktörler arasında köprü işlevi görmek, yeni aktörleri güçlendirmek, ekosistemi fonlamak gibi görevlerle ilişkilendiriyor. Bu görevlerin çoğu filizlenmekte ve büyümekte olan bir ekosistem aktörünün özelliklerine denk düşüyor.
 • Tüm bu sayılan işlevleri aynı anda layıkıyla yerine getirmenin oldukça zor bir görev olduğunu düşünüyoruz. Ekosistemdeki bu görev dağılımını gözden geçirmeyi, ekosistem içinde boşlukları dolduracak aktörler belirginleşiyorsa bazı rollerden geri çekilmeyi planlıyoruz. Böylece yerine getirmeye devam edeceğimiz sorumluluklara daha fazla enerji harcayabilir, ekosisteme daha fazla katkıda bulunabiliriz.
 • Ekosistemde yerine getirdiğimizi düşündüğümüz işlevlerle, sürdürdüğümüz faaliyetler arasındaki nedensellik belirgin değil. Bu faaliyetlerin sosyal etkiye dönüşüp dönüşmediğini anlamak için göstergelerimiz yeterli değil. Bu yılın ilk aylarında, faaliyetler ile sorumlulukları eşleştirmeyi, çıktılarımızın sosyal etkisine dair indikatörleri tanımlamayı önceliklendireceğiz.

Değişim teorimiz ve değişim sırasında akılda tutacaklarımız

 • Yaratmak istediğimiz değişim ne? Şu anda burada olmayan, görmek istediğimiz manzara ne?
 • Bu değişimi yaratmak için hangi adımları atmalıyız?
 • Bu adımları atmak için hangi şartlar var olmalı?
 • Adımları atmak için hangi faaliyetleri yapmalıyız? Ve neden bu faaliyetler?
 • Başarı göstergeleri neler?

--

--

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mehmet Atakan Foça

Mehmet Atakan Foça

Journalist, fact-checker, social entrepreneur | Founder @teyitorg | @TransparencyTR Awardee | @Ashoka Fellow